اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

انحرافات و بدعت‌ها پس از پیامبر(ص)

اعتراض ابوذر به معاویه درباره ثروت‌اندوزی

و آنچه را طبری در ج 5 ص 665 از تاریخ خود از راهی که میانجیان زنجیره گزارشی آنرا در ص… شناساندیم و نادرستی و ناشایستگی آنرا برای پشتوانه گرفتن آشکار کردیم آورده و بر بنیاد آن: چون ابن سوداء...

احتجاج اروی دختر حارث بن عبد المطلب با معاویه

اروی دختر حارث بن عبد المطلب هنگامیکه بر معاویه وارد شد، درحالیکه پیر و فرتوت شده بود. معاویه پس از خوشامد گفتن و احوالپرسی از وی پرسید که بعد از ما حال تو چون بود؟ اروی گفت: ای برادرزاده من...

مروان و چه مروانى!

در ص …. گذشت که مطابق اخبار صحیح پیامبر پدر او را با آن چه از صلب وی بدر آید لعنت کرد و همان جا گفتیم که مطابق خبر صحیح، عایشه به مروان گفت: پیامبر پدرت را لعنت کرد پس...

نحوه شهادت حجر بن عدی و یاران

«زیاد»، «حجر بن عدى» و یارانش را بدست «وائل بن حجر حضرمى» و «کثیر بن شهاب» سپرد و دستور داد آنها را به شام ببرند. آنها را شبانه خارج کردند و وقتى که به «جبانه عرزم» رسیدند، «قبیصة بن ضبیعه...

بدعت معاویه در لعن امیرالمؤمنین(ع)

از عادات همیشگى معاویه، همین صحنه سازیها و نامه جعل کردنها است، و از زمان او روایات جعلى و دروغین، در مدح بنى امیه و قدح بنى هاشم شایع شد. کیسه‌هاى پر از طلا و نقره، به روسیاهان مزدور می‌بخشید...

رفتار معاویه با حجر بن عدى و یاران

مأخذ این فصل (معاویه و حجر بن عدى و یارانش- صفحه-) بدین قرار است: «اغانى» 16: 2- 11، «عیون الاخبار» ابن قتیبه 1: 147، «تاریخ طبرى» 6: 141- 156، «مستدرک» حاکم 3: 468، «تاریخ» ابن عساکر 4: 84، 6: 459، «کامل»...

خدایا! معاویه را هدایتگر و هدایت شده قرار بده

ترمذی از قول عبدالرحمن بن ابی عمیره حدیثی منسوب به پیامبر (ص) ثبت کرده است که می فرماید: خدایا او (یعنی معاویه) هدایتگر و هدایت شده گردان و بوسیله اش دیگران را هدایت کن. سپس آن را حدیثی ” نیکو...

نماز شکسته معاویه در مکه

1- امام حنبلیان احمد در مسند خود 4/94 از طریق عباد بن عبد اللّه بن زبیر آورده است که چون معاویه براى حج بر ما در آمد ما نیز همراه او به مکه شدیم و او با ما نماز ظهر...

آیا معاویه آیات مباهله و تطهیر و دیگر فضائل حضرت علی(ع) را نشنیده بود؟!

«معاویه به سعد بن ابى وقاص گفت: چرا به ابو تراب فحش نمی دهى؟ گفت:چون سه سخن از پیامبر (ص) در حق او شنیده ام هرگز به او بد نخواهم گفت، سه سخنى که اگر یکى از آنها متعلق به...

نکوهش معاویه و عمرو عاص از زبان عبدالله بن هاشم مرقال

معاویه، از جریان جنگ صفین، نسبت به هاشم مرقال پسر عتبه بن ابی وقاص و فرزند او، عبدالله نفرت و کینه به دل داشت. پس از آنکه زیاد بن ابیه را از طرف خود، عامل عراق قرار داد، به او...

نظر حسن بصری در مورد جنایات معاویه

حسن بصری می‏گوید: «معاویه چهار صفت داشت که اگر یکی از آنها را بیش نداشت برای تبهکاری وی بس بود: 1- چیره شدن به مدد سفیهان بر این امت به طوری که بدون مشورت با امت -که باقیمانده اصحاب و...

معاویه لباس‏ هایى مى‏ پوشد که جایز نیست

معاویه لباس‏هایى می پوشد که جایز نیست ابو داود از طریق خالد این روایت را ثبت کرده است: مقدام بن معدى و عمرو بن اسود و یکى از قبیله بنى اسد که ساکن «قنسرین» بود به نمایندگى نزد معاویة بن...