اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

والیان و فرماندهان از سوی معاویه

مروان و چه مروانى!

در ص …. گذشت که مطابق اخبار صحیح پیامبر پدر او را با آن چه از صلب وی بدر آید لعنت کرد و همان جا گفتیم که مطابق خبر صحیح، عایشه به مروان گفت: پیامبر پدرت را لعنت کرد پس...

جنایت‌ها و توهین‌های زیاد بن سمیه به اهل بیت(ع)

طبرى از طریق عمر بن شبّه نقل می‌کند: «زیاد که سمرة بن جندب را جانشین خود در بصره کرده بود، در گذشت و سمره هشت ماه بر بصره حکومت کرد. عمر می‌گوید: جعفر ضبعى به من گفت که معاویه، سمره را...

نحوه شهادت حجر بن عدی و یاران

«زیاد»، «حجر بن عدى» و یارانش را بدست «وائل بن حجر حضرمى» و «کثیر بن شهاب» سپرد و دستور داد آنها را به شام ببرند. آنها را شبانه خارج کردند و وقتى که به «جبانه عرزم» رسیدند، «قبیصة بن ضبیعه...

مذاکره معاویه و عمرو عاص بر سر حکومت مصر

معاویه احساس کرد که تا عمرو بن عاص با او بیعت نکند مقصود او حاصل نمی‌شود لذا به عمرو گفت: از من پیروى نما، عمرو پرسید: به چه سبب از تو پیروى کنم؟! به خاطر آخرت، که به خدا قسم...

محمد بن عبدالله حمیری

شرح حال شاعر محمّد بن عبد اللّه حمیرى (عدیل و رفیق عمرو عاص) گمان می‌رود پسر قاضى عبد اللّه بن محمّد حمیرى است، همان کسى که معاویه، دیوان خاتم خود را به عهده او گذارد و به طوری که جهشیارى...

همراهی عمرو عاص با معاویه در ازای حکومت مصر

حضرت أمیر المؤمنین نامه‌اى نوشت، و معاویه را به بیعت با خود دعوت فرمود؛ معاویه در این موضوع، با برادر خود، عتبة بن ابى سفیان مشورت نمود عتبة گفت: در این امر از افکار عمرو بن عاص استمداد کن چه، تو...

دیدگاه حضرت علی(ع) و خلفا درباره فرماندهی و جایگاه عمرو عاص

اما داستان فرماندهى او (عمرو) در غزوه «ذات السلاسل»، هیچ سودى به او عاید نمی کند و فضیلتى براى او محسوب نمی شود چه، با دلائل قطعى معلوم شد که او در تمام دوران زندگیش، تظاهر به اسلام نموده و...

جنایت های معاویه

تاریخ زندگی تباه معاویه را جنایت ها سیاه کرده است و ما از آن میان که برون از حساب و شمار است فقط نمونه ای چند ارائه میدهیم: زمانی دراز به امیرالمو منین علی بن ابیطالب (ع) دشنام می داد...

سعید بن عثمان و جانشینی یزید

سعید بن عثمان سال 55 هجرى سعید بن عثمان از معاویه تقاضا کرد او را به استاندارى خراسان بگمارد، گفت: عبید اللّه بن زیاد استاندار آنجا است. «1» گفت: پدرم تو را به مقامات سیاسى بالا برد و مجال و...

پاسخ حضرت علی(ع) به این سوال ،آیا عثمان مظلومانه کشته شد؟

ابو مخنف آورده است که عبد الرحمن بن عبید میگوید”: معاویه هیئتی را نزد علی (ع) فرستاد که تشکیل می شد از حبیب بن مسلمه فهری، شرحبیل بن سمط، و معن بن یزید بن اخنس. هنگامی که به خدمت علی...

جنایات بسر بن ارطاه در مدینه به دستور معاویه

«بسر بن ارطاه» یک فرد سنگدل و درشت خو و خونخوار بود. از رحمت و مهربانی بوئی نبرده بود. بدستور معاویه تمام راه حجاز و مدینه و مکه را گرفت، تا به یمن رسید. معاویه دستور داده بود: بر هر...

جنایات معاویه نسبت به شیعیان علی(ع) بعد از جریان حکمیت

تصویر مفصل معاویه معاویه به سال 39 بر شیعیان ” علی ” علیه السلام یورش برد، و سپاهیانش را در تمام قلمروش در هم شکست و گروهی را که ایمان نداشتند، بر قتل این پاکان بر گماشت و فرمان داد...