اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

انحرافات و نافرمانی‌ها در زمان حیات پیامبر(ص)

محاکمه معاویه و صدور رأی به خاطر اوصافش

محاکمه معاویه و صدور رأی در حقش به حقیقت سوگند که یکی از این شهادت ها- که بشرح آمد- برای در هم شکستن اعتبار این موجود و لجن مال کردن و کشاندنش به پست ترین درجه بی قدری کافی است...

انحرافات و جنایات معاویه بن ابی سفیان

شاید تا کنون ” معاویه ” را شناخته باشید و روشن شده باشد که این مرد چه کسی است و چه نفسانیات و عاداتی داشته است. کسی بوده که بجز در آتش نشیمن ندارد و در میدان تبهکاری و ماجراجوئی...

لعنت خدا بر آن دو آواز خوان

3- احمد حنبل، در مسندش «5» و ابو یعلی، همچنین نصر بن مزاحم در کتاب صفین «6» از طریق ابو برزه اسلمی، و نیز طبرانی در کتاب «الکبیر» از طریق ابن عباس چنین ثبت کرده اند: «در سفری همراه رسول...

معاویه و ابوسفیان می‏ گفتند خدا و پیامبرش دروغ می‏ گویند

60- ابن عباس، در صفین در نطقی چنین می گوید: «پسر زن جگر خوار دیده در جنگ علیه علی بن ابیطالب جمعی از فرومایگان و اراذل شام مددکار اویند در جنگ علیه پسر عمو و داماد پیامبر خدا (ص) و...