اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۵ اسفند ۱۴۰۲

انحرافات و نافرمانی‌ها در زمان حیات پیامبر(ص)

سرپیچی از دستور پیامبر(ص) در مورد کشتن ذوالثدیه

از زبان ابو سعید خدری آورده اند که ابوبکر به نزد رسول خدا (ص) شد و گفت ای رسول خدا من گذارم بفلان جا وفلان جا افتاد ناگهان مردی نیکو نما را دیدم که با فروتنی نماز می گزارد رسول...

فرار ابوبکر و عمر از جنگ خیبر

فرار خلفا از جنگ خیبر طبق حدیث «الرایة» علی و پسر عباس گفته اند: رسول خدا (ص) بوبکر را به خیبر فرستاد و او شکست خورد و با همراهان برگشت فردا عمر را به همین مهم فرستاد او نیز شکست...