اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

فضایل و کرامات ساختگی خلیفه اول

نقل حدیث برائت از دوازده تن از صحابی پیامبر(ص)

1- امیر المومنین علی علیه السلام رضی الله عنه از طریق زید بن یثیع گوید: چون ده آیه از برائت بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نازل شد ابو بکر را طلبید تا آنها را بر مردم مکه بخواند...

روح ابوبکر، برگزیده خداست

53- به طور مرفوع آمده است: خداوند هنگامی که ارواح را اختیار کرد روح ابی بکر را اختیار نمود. این حدیث از احادیث ساختگی مشهور، و دروغ‏هائی است که بطلانش با بداهت عقل معلوم است چنانکه فیروز آبادی در «سفر...

منت خداوند بر پیامبر(ص)

از انس بن مالک آمده که رسول خدا فرموده است: من، ابو بکر و عمر را مقدم نکردم بلکه خداوند با مقدم کردن آنها بر من منت نهاد، پس از آنها اطاعت کنید و به یادشان پیروی نمائید و کسی...

علی(ع) علمش را از ابوبکر آموخت

گفته ابن تیمیه در (منهاج السنه) ج 3 ص 128 و جمع نموده‌اند مردم داوریها و فتواهای نقل شده از ابی بکر و عمر و عثمان و علی را پس یافتند که راست‏تر و با دلیل‏تر آن را بر علم...

حدیث سوره برائت و راویان آن

و این: چنین بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ابو بکر را فرستاد برای مکه که آیاتی از اوّل سوره برائت را برای مردم مکه بخواند، پس جبرئیل از نزد خدای عزیز آمد و گفت: هرگز اداء...

لباس و تاج اسلام

از عبد الله رضی الله عنه، به طور مرفوع آمده است: ابوبکر تاج اسلام و عمر حله (لباس- سلاح) اسلام و عثمان اکلیل (دیهیم- تاج پادشاهی) اسلام و علی طیب (بوی خوش) اسلام است.  ذهبى در المیزان جلد 1 صفحه...

برگزیدگان این امت، ابوبکر و عمر هستند

از عبد الله به طور مرفوع آمده است: برای هر پیامبری، از میان امتش، برگزیدگانی است و برگزیدگان امتم، ابو بکر و عمر هستند. ذهبى گفته است: این خبر باطل است «1». (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 503)

بوسه بر ریش ابوبکر

هر گاه رسول خدا مشتاق بهشت می شد، ریش ابی بکر را می بوسید. فیروز آبادى در خاتمه «سفر السعادة» و عجلونى «در کشف الخفاء»، جلد 2 صفحه 419 آن را از مشهورترین احادیث موضوعه و مفتریاتى که بطلانش با...

تدفین عیسی(ع) در قبر پیامبر(ص)

از عبد الله بن عمرو بن عاص، به طور مرفوع آمده است: عیسی بن مریم علیه السلام از آسمان پائین می آید، ازدواج می کند، برایش فرزند می شود و 45 سال زندگی می کند آنگاه می میرد و در...

اسب بال‌دار، پاداش دوستان ابوبکر و عمر

از انس به طور مرفوع آمده است: هنگامی که جبرئیل مرا به آسمان برد، در آن، اسبهای زین شده و لجام‌زده ایستاده دیدم که بول و پهن و عرق نمی کردند، سرهایشان از یاقوت سرخ و سمهایشان از زمرد سبز،...

خلقت پیامبر(ص)، ابوبکر و عمر از یک خاک

از ابن مسعود به طور مرفوع آمده است: هیج مولودی نیست مگر آنکه در نافش از خاکی که از آن آفریده شده است وجود دارد وقتی که عمرش به آخر رسید، به همان خاک بر می گردد و در آن...

من از خدایم راضی هستم

از عبد الله بن عمر آمده است که پیش رسول خدا بودم و ابو بکر نیز خدمت آن حضرت بود، عبائی روی دوشش انداخته بود که روی سینه اش سوراخ بود (پاره بود) در این هنگام جبرئیل بر او نازل...