اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

مباحث علامه در رابطه با سیره خلیفه اول

افشای نظرات متناقض در مسأله خلافت

اینها احادیثی است که از اهل سنت در مورد سنگ بنای اساسشان که روی آن بتخانه دروغ خلافت را بنا نهاده و با مطالب نادرست، آن را آراسته اند رسیده است، در صورتی که دیدیم: بزرگانشان گواهی داده اند که...

می توان خلافت را به کسی داد که شایستگی کمتری دارد

برداشت خلیفه در فرمانروائى بخشیدن به کهتران حلبى در «السیرة النبویة» ج 3 ص 386 می نویسد: ابوبکر- خدا از وى خشنود باد- بر آن بود که کهتران می توانند بر کسى که از آنان برتر است فرمانروائى یابند و...

سه چیز و سه چیز و سه چیز

11 سه چیز و سه چیز و سه چیز آورده اند که عبد الرحمن پسر عوف بر ابوبکر راست رو- خدا از وى خشنود باد- در آمد و این هنگام او در همان بیمارى بود که به مرگ وى انجامید...

دستور به آدم‌سوزی از سوی خلیفه

از زبان هشام پسر عروه -و او از پدرش- بازگو کرده اند که- در میان سلیمیان از دین بازگشتگانی بودند، ابو بکر خالد پسر ولید را بر سر ایشان فرستاد تا مردانی از آنان را در آغل های چارپایان گرد...

جانشین پیامبر(ص)، فجأه را مى ‏سوزاند

9 جانشین پیامبر، فجأه را مى سوزاند مردى از سلیمیان که او را فجأه مى گفتند- و همان ایاس پسر عبد اللّه پسر عبد با لیل پسر عمیره پسر خفاف است- بر بوبکر درآمد و به وى گفت من مسلمانم...

ناراحتی ابوبکر از مسأله خلافت

عبد الرحمن بن عوف می گوید: در آن مرضی که ابوبکر فوت کرد روزی به دیدنش رفتم و به او گفتم: تو را خوب می بینم ای خلیفه ی رسول خدا. او در جواب گفت: دردم بسیار شدید است و...

اخلاق خوب خلیفه

5 ورزیدگی خلیفه در اخلاق از اخلاقیات خلیفه چیزی به دست ما نرسیده است که بر بنیاد آن بتوانیم وی را بالا ببریم جز آن که در صحیح بخاری- کتاب تفسیر از زبان ابن ابی ملیکه و او از عبد...

انتقاد از ابوبکر درباره فدک

و جاحظ در رسایل خود ص300 می نویسد گروهی پنداشته اند دلیل‌بر راستی گزارشی که آندو – بوبکر – عمر – آوردند تا زهرا را از رسیدن به‌میراث خود باز دارند – و هم دلیل بر پاکدامنی آندو – آن...

دفاع «ابن کثیر» از غصب فدک

ما را نرسد که در دفاع ازخلیفه آنچه را ابن کثیر در تاریخ خود- 249 / 5 – گفته‌بر زبان آریم که: فاطمه از آنجا که زنی از افراد بشر بود و توقع عصمت از او نباید داشت ازکار بوبکر...

با این که بهتر از شما نیستم سرپرست امور شما شده‏ ام

وانگهی چگونه خلیفه به سادگی می پذیرد که گرانبار جانشینی پیامبر بر دوش او سنگینی کند و پرسش ها و زمینه های پیچیده او را به ستوه آرد و او تنها به پناه این گونه پاسخ ها برود که: «کدام...

نظر خلیفه اول در اعطای فرمانروایی به پایین دستی ها

5 برداشت خلیفه در فرمانروائی بخشیدن به کهتران حلبی در «السیرة النبویة» ج 3 ص 386 می نویسد: بوبکر- خدا از وی خشنود باد- بر آن بود که کهتران می توانند بر کسی که از آنان برتر است فرمانروائی یابند...

برداشت خلیفه اول درباره سهم الارث پدربزرگ از میت

برداشت خلیفه اول درباره بهره پدر بزرگ از مرده از زبان ابن عباس و عثمان و ابو سعید و ابن زبیر آورده اند که ابوبکر بهره پدر بزرگ را با پدر یکسان می دانست به این گونه که با بودن...