logo-samandehi

آرشیو دسته: وضعیت علم، آگاهی و کاردانی

علی(ع) علمش را از ابوبکر آموخت

گفته ابن تیمیه در (منهاج السنه) ج 3 ص 128 و جمع نموده‌اند مردم داوریها و فتواهای نقل شده از ابی بکر و عمر و عثمان و علی را پس یافتند که راست‏تر و با دلیل‏تر آن را بر علم صاحب آن امور ابوبکر و پس از آن عمر بوده ... متن کامل »

361

نظر خلیفه اول درباره قضا و قدر

برداشت خلیفه اول از قضا و قدر لالکائی در ” السنه = آئین نامه پیامبر ” از زبان عبد الله پسر عمر آورده که گفت:  مردی به نزد ابوبکر شد و پرسید:  تو بر آنی که زنازاده قضا و قدر است؟ پاسخ داد:  آری، گفت:  آیا خداوند این را سرنوشت من گردانیده ... متن کامل »

229

علم ابوبکر چندین برابر بیش از على(ع) بوده است

بیائید تا تند روى را بشناسیم این بود نمونه هائى از اندیشه ها و برداشت هاى بوبکر که به آن ها دست یافتیم و با همه کمى، تو را از جایگاه او در دانش هاى وابسته به نامه خدا و شناخت آئین نامه پیامبر و دریافت آئین و دستورهاى کیش ... متن کامل »

291

سه چیز و سه چیز و سه چیز

11 سه چیز و سه چیز و سه چیز آورده اند که عبد الرحمن پسر عوف بر ابوبکر راست رو- خدا از وى خشنود باد- در آمد و این هنگام او در همان بیمارى بود که به مرگ وى انجامید پس دید اندوهگین است. عبد الرحمن به وى گفت: خداى ... متن کامل »

356

نظر خلیفه درباره مجازات دزدی که یک دست و یک پا نداشت

برداشت خلیفه درباره کیفر دزد از زبان صفیه دختر ابو عبید آورده اند که به روزگار ابوبکر- خدا از وى خشنود باد- مردى دزدى کرد که یک دست و یک پا نداشت، پس ابوبکر- خدا از وى خشنود باد- خواست تا پاى دیگرش ببرد و دست او را واگذارد که ... متن کامل »

256

پیامبر(ص): کسی که بیش از همه با دادن دارایی خود بر من منت دارد، ابوبکر است

سخنرانى پیامبر (ص) در برترى ابوبکر بخاری در بخش برتری ها، به هنگام گفتگو از این سخن پیامبر: “همگان درهائی را که به مسجد باز می شود ببندند مگر ابوبکر” در ج 5 ص 242 و در بخش ” هجرت به مدینه ” ج 6 ص 44 از راه ابو ... متن کامل »

343

تعداد احادیث نقل شده از ابوبکر

پیشوایی خلیفه اول در سنت ؟! در این زمینه نیز همه آن چه که احمد رهبر حنبلیان در ” مسند ج 1 ص 2 تا 14 از زبان وی آورده هشتاد حدیث می شود که مکررات آن به بیست می رسد و آن چه می ماند از نزدیک شصت حدیث ... متن کامل »

944

تعداد احادیث نقل شده از بعضی راویان و مقایسه آن با علم خلیفه

فراوانی آئین نامه های پیامبر و سنجش ابوبکر با دیگران در آگاهی از آئین نامه ها این بود بالاترین مرزی که کوشش پژوهشگران می تواند آنان را به آگاهی خلیفه از آئین نامه پیامبر راه بنماید و این بود گنجایش دانش های وی در این زمینه، و اگر ما 104 ... متن کامل »

360

برداشت خلیفه اول درباره سهم الارث پدربزرگ از میت

برداشت خلیفه اول درباره بهره پدر بزرگ از مرده از زبان ابن عباس و عثمان و ابو سعید و ابن زبیر آورده اند که ابوبکر بهره پدر بزرگ را با پدر یکسان می دانست به این گونه که با بودن وی بهره ای به برادران نمی داد و آنان با ... متن کامل »

272

قضاوت نادرست خلیفه درباره کیفر دزد

داوری نادرست ابوبکر درباره کیفر دزد از زبان صفیه دختر ابو عبیده آورده اند که به روزگار ابوبکر- خدا از وی خشنود باد- مردی دزدی کرد که یک دست و یک پا نداشت، پس ابوبکر- خدا از وی خشنود باد- خواست تا پای دیگرش ببرد و دست او را واگذارد ... متن کامل »

267

پاسخ امیرالمؤمنین(ع) به پرسش های یهودیان

13 پیک های ترسایان و پرسش های ایشان حافظ عاصمی از زبان سلمان پارسی- خدا از وی خشنود باد- گزارش کرده که گفت چون پیامبر- درود خدا بر وی و خاندانش- درگذشت ترسایان گرد قیصر- پادشاه روم- انجمن شده و او را گفتند: پادشاها! مادر «انجیل مژده» یافته ایم که ... متن کامل »

352

پرسش یک یهودى از ابوبکر

12 پرسش یک یهودی از ابوبکر از زبان انس پسر مالک آورده اند که گفت پس از در گذشت پیک خدا- درود خدا بر وی و خاندانش- یک یهودی بیامد و توده، او را به بوبکر راه نمودند تا در برابر وی ایستاد و گفت می خواهم در زمینه هائی ... متن کامل »

283

نمایش مطالب بیشتر
رفتن به بالا