اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

وضعیت علم، آگاهی و کاردانی

علی(ع) علمش را از ابوبکر آموخت

گفته ابن تیمیه در (منهاج السنه) ج 3 ص 128 و جمع نموده‌اند مردم داوریها و فتواهای نقل شده از ابی بکر و عمر و عثمان و علی را پس یافتند که راست‏تر و با دلیل‏تر آن را بر علم...

نظر خلیفه اول درباره قضا و قدر

برداشت خلیفه اول از قضا و قدر لالکائی در ” السنه = آئین نامه پیامبر ” از زبان عبد الله پسر عمر آورده که گفت:  مردی به نزد ابوبکر شد و پرسید:  تو بر آنی که زنازاده قضا و قدر است؟ پاسخ...

علم ابوبکر چندین برابر بیش از على(ع) بوده است

بیائید تا تند روى را بشناسیم این بود نمونه هائى از اندیشه ها و برداشت هاى بوبکر که به آن ها دست یافتیم و با همه کمى، تو را از جایگاه او در دانش هاى وابسته به نامه خدا و...

سه چیز و سه چیز و سه چیز

11 سه چیز و سه چیز و سه چیز آورده اند که عبد الرحمن پسر عوف بر ابوبکر راست رو- خدا از وى خشنود باد- در آمد و این هنگام او در همان بیمارى بود که به مرگ وى انجامید...

نظر خلیفه درباره مجازات دزدی که یک دست و یک پا نداشت

برداشت خلیفه درباره کیفر دزد از زبان صفیه دختر ابو عبید آورده اند که به روزگار ابوبکر- خدا از وى خشنود باد- مردى دزدى کرد که یک دست و یک پا نداشت، پس ابوبکر- خدا از وى خشنود باد- خواست...

پیامبر(ص): کسی که بیش از همه با دادن دارایی خود بر من منت دارد، ابوبکر است

سخنرانى پیامبر (ص) در برترى ابوبکر بخاری در بخش برتری ها، به هنگام گفتگو از این سخن پیامبر: “همگان درهائی را که به مسجد باز می شود ببندند مگر ابوبکر” در ج 5 ص 242 و در بخش ” هجرت...

تعداد احادیث نقل شده از ابوبکر

پیشوایی خلیفه اول در سنت ؟! در این زمینه نیز همه آن چه که احمد رهبر حنبلیان در ” مسند ج 1 ص 2 تا 14 از زبان وی آورده هشتاد حدیث می شود که مکررات آن به بیست می...

تعداد احادیث نقل شده از بعضی راویان و مقایسه آن با علم خلیفه

فراوانی آئین نامه های پیامبر و سنجش ابوبکر با دیگران در آگاهی از آئین نامه ها این بود بالاترین مرزی که کوشش پژوهشگران می تواند آنان را به آگاهی خلیفه از آئین نامه پیامبر راه بنماید و این بود گنجایش...

برداشت خلیفه اول درباره سهم الارث پدربزرگ از میت

برداشت خلیفه اول درباره بهره پدر بزرگ از مرده از زبان ابن عباس و عثمان و ابو سعید و ابن زبیر آورده اند که ابوبکر بهره پدر بزرگ را با پدر یکسان می دانست به این گونه که با بودن...

قضاوت نادرست خلیفه درباره کیفر دزد

داوری نادرست ابوبکر درباره کیفر دزد از زبان صفیه دختر ابو عبیده آورده اند که به روزگار ابوبکر- خدا از وی خشنود باد- مردی دزدی کرد که یک دست و یک پا نداشت، پس ابوبکر- خدا از وی خشنود باد-...

پاسخ امیرالمؤمنین(ع) به پرسش های یهودیان

13 پیک های ترسایان و پرسش های ایشان حافظ عاصمی از زبان سلمان پارسی- خدا از وی خشنود باد- گزارش کرده که گفت چون پیامبر- درود خدا بر وی و خاندانش- درگذشت ترسایان گرد قیصر- پادشاه روم- انجمن شده و...

پرسش یک یهودى از ابوبکر

12 پرسش یک یهودی از ابوبکر از زبان انس پسر مالک آورده اند که گفت پس از در گذشت پیک خدا- درود خدا بر وی و خاندانش- یک یهودی بیامد و توده، او را به بوبکر راه نمودند تا در...