اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

دیدگاه‌ها و نظرات در رد یا تأیید خلیفه سوم

خطبه عایشه در بصره

در خطبه‌ ای که عایشه در بصره ایراد کرد چنین آمده است: «ای مردم! بخدا قسم گناه عثمان به آنجا نرسیده بود که خونش مباح باشد، او قطعا مظلومانه کشته شده ما برای شما از تازیانه و عصا خوردن ناراحت...

صحابی که به عملکرد عثمان اعتراض داشتند

از عثمان بدعتهائى سر زد که مشهور است و همه میدانند. یاران پیامبر (ص) او را بعلّت آن مورد انتقاد و نکوهش قرار دادند از جمله از آنها: 1- مالک اشتر 2- زید بن صوحان 3- صعصعة بن صوحان 4...

مناظره هاشم مرقال با یک جوان، در جنگ صفین

در جنگ صفین، جوانی جنگجو از سپاه معاویه در حالی بیرون تاخت که این شعر رزمی را میخواند: من پسر ارباب پادشاهان غسّانم* و امروز بر دین و آئین عثمانم خویشان ما به ما از ماجرا خبر داده و* گفته‌اند...

قضاوت خلیفه سوم درباره زنی که شش‌ماهه زائید

پاسداران گزارش‏ها آورده‌اند که بعجه پسر عبد اللّه جهنی گفت مردی از ما، زنی از خاندان جهینه را به همسری گرفت و زن پس از شش ماه فرزندی آورد. شوهرش به نزد عثمان شد و گزارش رویداد را بازگو کرد...

دفاع ابن حجر از جنایات معاویه

اکنون که دفاعیات معاویه را از موقعیت تبهکارانه‌اش نسبت به خلافت امیر مؤمنان (ع) و بهانه‌هائى که براى قیام مسلحانه‌اش تراشیده دیدیم بیائید نگاهى به دفاعیه‌اى بیندازیم که آخرین هواخواه و پشتیبانش- ابن حجر- ترتیب داده است و چون خویش...

نظر سه تن از انصار درباره عثمان

14- سهل بن حنیف انصارى بدرى، 15- رفاعة بن رافع انصارى بدرى، 16- و حجاج بن غزیه انصارى بلاذرى مینویسد: «ابو مخنف روایت کرده که زید بن ثابت انصارى گفت: اى جماعت انصار! شما خدا و پیامبرش را یارى نمودید،...

نامگذاری به نام «محمد» توسط پیامبر(ص)

 محمد بن عمرو بن حزم أبی سلیمان الأنصاری از کسانی است که پیامبر خدا (ص) وی را ” محمد ” نامیده است و این از افتخارات به شمار میاید. ابو عمر مینویسد: میگویند از جمله تندروترین و سختگیرترین مخالفان عثمان...

ماجرای کشته شدن عثمان

طبرى و دیگر مورخان از قول یوسف بن عبد اللّه بن سلام مینویسد: «عثمان در حالیکه محاصره بود و مردم خانه‌اش را از هر سو در بر گرفته بودند در برابر مردم ظاهر شد و چنین گفت: شما را به...

منتقدین حکومت عثمان

بررسی این روایات تاریخی از روایاتی که نقل کردیم دانسته میشود کسانی که به حکومت و زندگی عثمان خاتمه داده اند مهاجران و انصار و اصحاب پیامبر (ص) بوده اند و از آنجماعت فقط چهار نفر که قبلا نام بردیم...

دفاع ابن اثیر از عملکرد عثمان

تو می بینی که ابن اثیر در کتاب خود کامل- ناقص- در یاد کردن و ندیده گرفتن گزارش ها پیرو طبری است چنان که در همه ی مواردی از تاریخ که با او اتفاق عقیده دارد همین شیوه را دارد...

نظر عایشه درباره عثمان

22- بلاذرى در «انساب الاشراف» می نویسد: «عائشه رضى اللّه عنها گریان از خانه به در شد در حالی که می گفت عثمان کشته شد خدا او را بیامرزد! عمار یاسر به او گفت: تو دیروز مردم را علیه او...

فریاد «مرگ بر عثمان» طلحه و عایشه

6- طبرى با سند «شعیبى» روایت دیگرى می آورد باین مضمون: میگویند: محاصره چهل شب بطول انجامید و از ورود مردم شهرستانها تا مرگ عثمان هفتاد شب بود. چون از ابتداى محاصره هیجده روز (یا شب) بگذشت سوارى چند از...