اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

قتل عثمان

همه جنایات معاویه از روی اجتهاد و استنباط فقهی بوده است‏

ابن حجر به تقلید از پیشینیانش کار توجیه جنایات و گناهان معاویه را ادامه داده و در بهانه‌ تراشی و تصحیح خلافت معاویه بس پر گفته و تلاش ورزیده و حقه بازی را به پرروئی کشانده است و همه آنچه...

خطبه عایشه در بصره

در خطبه‌ ای که عایشه در بصره ایراد کرد چنین آمده است: «ای مردم! بخدا قسم گناه عثمان به آنجا نرسیده بود که خونش مباح باشد، او قطعا مظلومانه کشته شده ما برای شما از تازیانه و عصا خوردن ناراحت...

مناظره هاشم مرقال با یک جوان، در جنگ صفین

در جنگ صفین، جوانی جنگجو از سپاه معاویه در حالی بیرون تاخت که این شعر رزمی را میخواند: من پسر ارباب پادشاهان غسّانم* و امروز بر دین و آئین عثمانم خویشان ما به ما از ماجرا خبر داده و* گفته‌اند...

دفاع ابن حجر از جنایات معاویه

اکنون که دفاعیات معاویه را از موقعیت تبهکارانه‌اش نسبت به خلافت امیر مؤمنان (ع) و بهانه‌هائى که براى قیام مسلحانه‌اش تراشیده دیدیم بیائید نگاهى به دفاعیه‌اى بیندازیم که آخرین هواخواه و پشتیبانش- ابن حجر- ترتیب داده است و چون خویش...

نظر سه تن از انصار درباره عثمان

14- سهل بن حنیف انصارى بدرى، 15- رفاعة بن رافع انصارى بدرى، 16- و حجاج بن غزیه انصارى بلاذرى مینویسد: «ابو مخنف روایت کرده که زید بن ثابت انصارى گفت: اى جماعت انصار! شما خدا و پیامبرش را یارى نمودید،...

نامگذاری به نام «محمد» توسط پیامبر(ص)

 محمد بن عمرو بن حزم أبی سلیمان الأنصاری از کسانی است که پیامبر خدا (ص) وی را ” محمد ” نامیده است و این از افتخارات به شمار میاید. ابو عمر مینویسد: میگویند از جمله تندروترین و سختگیرترین مخالفان عثمان...

وقایع جلوی درب خانه عثمان

ابن سعد از قول ابی حفصه – آزاد شده مروان بن حکم – می نویسد: “روز جنگ بر در خانه عثمان، مروان بن حکم پیش آمده سرود رزمی خوانده می گفت : چه کسی به مبارزه من می آید ؟...

ماجرای کشته شدن عثمان

طبرى و دیگر مورخان از قول یوسف بن عبد اللّه بن سلام مینویسد: «عثمان در حالیکه محاصره بود و مردم خانه‌اش را از هر سو در بر گرفته بودند در برابر مردم ظاهر شد و چنین گفت: شما را به...

تدفین عثمان بدون غسل، کفن و نماز

طبرى از زبان ابو بشیر عابدى مینویسد: «عثمان- رضى اللّه عنه- سه روز افتاده بود و دفنش نکردند. آنگاه حکیم بن حزام قرشى و بعد از وى یکى از قبیله بنى اسد بن عبد العزى و بعد از آن دو...

مدت زمان محاصره عثمان

نکته ای که در میان روایات تاریخی جلب نظر می کند اختلافی ‌است که در مدت محاصره به نظر می رسد، این اختلاف در ظاهر معنی روایات تاریخی است، و با دقت لازم دانسته می شود که هر یک به...

منتقدین حکومت عثمان

بررسی این روایات تاریخی از روایاتی که نقل کردیم دانسته میشود کسانی که به حکومت و زندگی عثمان خاتمه داده اند مهاجران و انصار و اصحاب پیامبر (ص) بوده اند و از آنجماعت فقط چهار نفر که قبلا نام بردیم...

مهمترین کسانی که مردم را علیه عثمان تحریک می کردند

مالک اشتر میگوید: «اى امیر المؤمنین! بخدا، کار طلحه و زبیر و عائشه براى ما مسلم و روشن است و هرگز ما را به توهم و تصور ناصواب نخواهد انداخت. آن دو با بیعت تحت فرمان تو در آمدند و...