اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

مباحث علامه در رابطه با سیره خلیفه سوم

قضاوت خلیفه سوم درباره زنی که شش‌ماهه زائید

پاسداران گزارش‏ها آورده‌اند که بعجه پسر عبد اللّه جهنی گفت مردی از ما، زنی از خاندان جهینه را به همسری گرفت و زن پس از شش ماه فرزندی آورد. شوهرش به نزد عثمان شد و گزارش رویداد را بازگو کرد...

دفاع ابن حجر از جنایات معاویه

اکنون که دفاعیات معاویه را از موقعیت تبهکارانه‌اش نسبت به خلافت امیر مؤمنان (ع) و بهانه‌هائى که براى قیام مسلحانه‌اش تراشیده دیدیم بیائید نگاهى به دفاعیه‌اى بیندازیم که آخرین هواخواه و پشتیبانش- ابن حجر- ترتیب داده است و چون خویش...

نگاهی به تعدادی از تألیفات درباره خلیفه سوم

روایات بى اساسى که نگاشته شد اساسى را تشکیل می دهد که فضل و کمال عثمان را بر آن نهاده اند و وسیله اى که آلایش هاى عملى او را توجیه و دگرگونه نمایند و جنایاتى را که مرتکب گشته...

دفاع ابن اثیر از عملکرد عثمان

تو می بینی که ابن اثیر در کتاب خود کامل- ناقص- در یاد کردن و ندیده گرفتن گزارش ها پیرو طبری است چنان که در همه ی مواردی از تاریخ که با او اتفاق عقیده دارد همین شیوه را دارد...

جنایت تاریخ درباره ابوذر

چه بسیار است تبهکاری تاریخ بر خداوندان برتری ها و ارجمندی ها که توده، هم از تاریخ زندگی شان بهره برداری ها می کنند و هم از خوی های بزرگوارانه شان و هم از نشانه های سرافرازی هاشان و هم...

تعطیلی حکم قصاص

امینی گوید: از گزارش هائی که آوردیم بر روی هم برمی آید که خلیفه، عبید الله- کشنده هرمزان و جفینه دختر کوچک بو لولو- را به سزای آدمکشی نرسانید با آن که بسیاری از یاران پیامبر در کیفر دادن او...

نقد کتاب «انصاف عثمان» نوشته محمد جاد المولی

کتاب « انصاف عثمان » ، نوشته محمد جاد المولى و بی انصافی هایش این کتاب از سراب فریبنده تر است و اثرى از انصاف در آن نیست. زنجیره اى از روایات تاریخى ساختگى و دستبرد خورده را بهم بسته...

نظر خلیفه درباره دو برادری که مانع رسیدن ثلث ارث به مادر می شوند

فتوای خلیفه درباره این که دو برادر مانع از رسیدن ثلث میراث به مادر می شوند طبری در تفسیر خود 188:4 از راه شعبه از ابن عباس آورده است که وی بر عثمان در آمد و گفت: چرا دو برادر،...

فسق اصحاب پیامبر(ص) یا انحراف عثمان؟!

فسق اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله یا انحراف عثمان ؟ در اینجا با صفحه ای از تاریخ روبروئیم که ما را در برابر مساله پیچیده ای قرار می دهد و یکی از دو مطلب و نظر دشوار را...

اعتراض ابوذر به سیره خلفا در اندوختن مال

3- آن چه را نیز از داستان کعب الاحبار گزارش کرده است، ما چگونگى حال را در مورد آن، روشن ساختیم و آن چه را درباره این داستان رسیده با همه جدائی هائى که در فرازهایش است برایت خواندیم و...

قورباغه لعنت شده، منشی می شود

اکنون با من به سراغ خلیفه برویم و پیاپی بپرسیم که این قورباغه ی لعنت شده در صلب پدرش و پس از آن را به چه مجوزی پناه داده و کار صدقات را به وی سپرده و در مصالح توده...

با چراغ سبز خلیفه، مروان فدک را تصاحب کرد

29 خلیفه، فدک را تیول مروان می گرداند. ابن قتیبه در المعارف ص 84 و ابو الفدا در تاریخ 1/168 تیول دادن فدک را- که صدقه ى پیامبر براى فقرا بود- به مروان از جمله موضوعاتى شمرده اند که مردم...