اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۵ اسفند ۱۴۰۲

والیان و فرماندهان خلیفه سوم

دیدگاه حضرت علی(ع) و خلفا درباره فرماندهی و جایگاه عمرو عاص

اما داستان فرماندهى او (عمرو) در غزوه «ذات السلاسل»، هیچ سودى به او عاید نمی کند و فضیلتى براى او محسوب نمی شود چه، با دلائل قطعى معلوم شد که او در تمام دوران زندگیش، تظاهر به اسلام نموده و...

رفتار عثمان با عبدالله بن مسعود

عثمان عبد اللّه بن مسعود را با خشونت از مسجد بیرون میاندازد بلاذرى «1» در کتاب «انساب الاشراف «2»» بنابر روایات تاریخى میگوید: «عبد اللّه بن مسعود وقتى دسته کلید خزانه «3» را پیش ولید بن عقبه «4» انداخت گفت:...

اعتراض محمد بن ابی حذیفه به عملکرد عثمان

سخن محمد بن ابی حذیفه ابو القاسم محمدبن ابی حذیفه از کسانی بوده است که در برانگیختن مردم علیه عثمان سخت میکوشیده اند. بلاذری مینویسد”: محمد پسر ابوبکر، و محمد بن ابی حذیفه آن سال که عبد الله بن ابی...

نامه عثمان به معاویه و ‌یزید بن اسد بن کرز

نامه عثمان به معاویه و ‌یزید بن اسد بن کرز عثمان چون دید که چه بر سرش آمده و چگونه مردم از هر سو بر او شوریده و هم داستان گشته اند به معاویة بن ابی سفیان که در شام...

نامه عثمان به اهل شام

نامه عثمان به شامیان ابن قتیبه می نویسد: ” به اهالی شام عموما و به‌ معاویه و اهالی دمشق مخصوصا نامه ای بدین مضمون نگاشت : پس از سپاس و ستایش پروردگار… من در میان مردمی هستم که در میانشان...

برخورد عثمان با عبدالله بن مسعود

عثمان عبد الله بن مسعود را با خشونت از مسجد بیرون میاندازد بلاذری در کتاب ” انساب الاشراف ” بنا بر روایات تارخی میگوید: ” عبد الله بن مسعود وقتی دسته کلید خزانه را پیش ولید بن عقبه انداخت گفت:...

توهین خلفا به شخصیت و مقام عبدالله بن مسعود

شخصیت و مقام عبدالله بن مسعود برای اینکه خواننده عزیز پی برد که رفتار عثمان با عبد الله بن مسعود تا چه حد گستاخانه بوده باید مقام عبد الله بن مسعود را بدرستی بشناسد و شخصیت وی را بنظر آرد...

خونخواهی عثمان، بهانه معاویه برای جنگ با حضرت علی(ع)

دومین بهانه پسر هنده جگر خوار که بعنوان دلیل شرعی برای جنگ علیه امام (ع) و دور ساختن مردم از کمک به حضرتش تبلیغ می نمود این بود که او خونخواه عثمان است و خون عثمان به گردن علی (ع)....

بخشش عثمان به ولید از بیت المال و برکناری ابن مسعود

خلیفه به برادر مادری اش- ولید بن عقبه بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیه- آن چه را به وسیله ی عبد الله بن مسعود از بیت المال مسلمین وام گرفته بود بخشید بلاذری در الانساب 30:5 مینویسد: چون...

نحوه لشگرکشی مصریان، کوفیان و شامیان برای هجوم به عثمان

نحوۀ لشگر کشی مصریان برای هجوم به عثمان 4/ طبری روایتی دیگر با همان سند ” شعیبی ” ثبت کرده است ، می گوید : در شوال سال 35 هجری اهالی مصر به صورت چهار ستون و بر هر ستون...

نامه‏ هایی که عثمان در دوره محاصره نوشته است باعث قتلش شد

نامه هائی که عثمان در دوره محاصره نوشته است «1» طبری مینویسد: «علت این که مردم مصر بعد از روانه شدن بسوی دیارشان به مدینه و بطرف عثمان باز گشتند این بود که به نوکر عثمان برخوردند که بر شتری...

برخورد عثمان با عبدالله بن مسعود وابوذر غفاری

عثمان عبد الله بن مسعود را با خشونت از مسجد بیرون میاندازد بلاذری در کتاب ” انساب الاشراف ” بنا بر روایات تارخی میگوید: ” عبد الله بن مسعود وقتی دسته کلید خزانه را پیش ولید بن عقبه انداخت گفت:...