اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

فضایل و کرامات ساختگی خلیفه دوم

منت خداوند بر پیامبر(ص)

از انس بن مالک آمده که رسول خدا فرموده است: من، ابو بکر و عمر را مقدم نکردم بلکه خداوند با مقدم کردن آنها بر من منت نهاد، پس از آنها اطاعت کنید و به یادشان پیروی نمائید و کسی...

ربیع بن خراش پس از مرگ زنده شد

از «ربعی بن خراش عبسی» نقل شده که گفت: «برادرم ربیع بن خراش بیمار شد و با همان بیماری درگذشت. وقتی آمدیم که جامه را از رویش بکشیم، گفت: سلام بر شما. گفتم: و سلام بر تو. آیا دوباره آمدی؟...

منظور از خلفای راشدین در روایت کدام خلفاست؟

و نیز معلوم میشود بآنچه را که ما یاد کردیم ارزش تأویل کردن آن مردم حدیث صحیحی را که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده از قول آن حضرت: بر شما باد به سنّت من و...

فضائلی که ساختگی و دروغ است

3- در اینجا احادیث ساختگی است که یاد میشود در فضائل عمر که مناسب و مطابق نیست با چیزی از آنچه را که ما آن را یاد کردیم با سندهائی مورد اعتمادند و هر یک از آنها تکذیب میکند آنها را. از...

فضائل عمر تمام‌شدنی نیست

از ابی ابن کعب، بطور مرفوع آمده است که: جبرئیل گفته است: اگر با تو مقدار عمر نوح بنشینم، فضائل عمر را نمی توانم تمام کنم. ابن جوزى آن را در «الموضوعات» آورده و ذهبى در «المیزان» در شرح حال...

برگزیدگان این امت، ابوبکر و عمر هستند

از عبد الله به طور مرفوع آمده است: برای هر پیامبری، از میان امتش، برگزیدگانی است و برگزیدگان امتم، ابو بکر و عمر هستند. ذهبى گفته است: این خبر باطل است «1». (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 503)

اگر پیامبر(ص) مبعوث نمی‌شد…

بطور مرفوع آمده است: اگر مبعوث نشده بودم تو ای عمر مبعوث می شدی. صنعانى گفته است: این حدیث ساختگى است «4». (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 506)

تدفین عیسی(ع) در قبر پیامبر(ص)

از عبد الله بن عمرو بن عاص، به طور مرفوع آمده است: عیسی بن مریم علیه السلام از آسمان پائین می آید، ازدواج می کند، برایش فرزند می شود و 45 سال زندگی می کند آنگاه می میرد و در...

اولین کسی که در بهشت با خدا معانقه و مصافحه می‌کند

از ابی بن کعب، به طور مرفوع آمده است: نخستین کسی که در قیامت با حق معانقه می کند(دست در گردن یکدیگر می اندازند) عمر است. و نخستین کسی که در آن، با حق مصافحه می کند، عمر است. و...

اسب بال‌دار، پاداش دوستان ابوبکر و عمر

از انس به طور مرفوع آمده است: هنگامی که جبرئیل مرا به آسمان برد، در آن، اسبهای زین شده و لجام‌زده ایستاده دیدم که بول و پهن و عرق نمی کردند، سرهایشان از یاقوت سرخ و سمهایشان از زمرد سبز،...

خلقت پیامبر(ص)، ابوبکر و عمر از یک خاک

از ابن مسعود به طور مرفوع آمده است: هیج مولودی نیست مگر آنکه در نافش از خاکی که از آن آفریده شده است وجود دارد وقتی که عمرش به آخر رسید، به همان خاک بر می گردد و در آن...

بوی خوش مُشک خلیفه

73 رأى خلیفه در مشک بیت المال یک بار براى عمر مشکى آوردند پس دستور داد که میان مسلمین تقسیم کنند آنگاه دماغ خود را بست پس به او گفتند چرا بینیت را گرفتى پس گفت و آیا از آن...