اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

تابعین

نظرات و اعتراضات ابوذر درباره ثروت‏ اندوزی

سرور ما ابوذر نیز همچون دیگر همگنانش بود که در پیروی از نشانه‌های کتاب خدا و سنت پیامبر، صلاح توده و رستگاری ملت خویش را می‌خواستند و انحراف از آن دو راهنمای ارجدار را به اندازه بند انگشتی بر ایشان...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | کنیه‌ها

684- ابن زباله، که حافظ احمد بن صالح، گفته است: از او صد هزار حدیث نوشتم، آنگاه برایم معلوم شد که او حدیث می‌ساخته، از این رو حدیثش را ترک کردم «5» 685- ابن شوکر، با سند حدیث می‌ساخته است...

برو پیش ابوبکر که او خلیفه بعد از من است

از ابن عباس آمده که: زنی پیش رسول خدا آمد و چیزی از آن حضرت پرسید رسول خدا به او فرمود: بعدا بیا، او گفت: یا رسول اللّه اگر بعدا بیایم و شما نباشید و فوت کرده باشید چه کنم؟ فرمود:...

آیا جواز ازدواج موقت توسط قرآن نسخ شده است؟

ابن حزم در (المحلی): بعد از شمردن عدّه‌ای از کسانی که ثابت و استوار بر اباحه متعه بودند از صحابه گوید: و روایت کرده آن را جابر از تمام صحابه در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و...

نظرات «موسی جارالله» درباره نسخ ازدواج موقت به وسیله قرآن و سنت

پس قول سخن در آن بسیار و آراء و عقاید در آن اختلاف کرده‌اند اختلاف بیم ‏آور و حیرت‏ انگیزی که هر یک از آن مناسب با دیگری نیست، و خواننده راه گریزی برای او از این خلاف و تناقض...

راویان 408000 حدیث ساختگی

انسان پژوهشگر، می‌تواند از آن احادیث ساختگی و دگرگون شده که در سلسله دروغ گویان آمده، فهرستی اتخاذ و از این رهگذر، به حساب دیگر این نوع احادیث که در مواضع مختلف کتب و مسانید اهل سنت پراکنده است، آگاهی...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «و» – «ی»

حرف واو 655- ولید بن سلمه طبرانی ازدی، کذاب و به نام افراد مورد اعتماد حدیث ساز است «4» 656- ولید بن عبد اللّه بن ابی ثور همدانی کوفی، متوفی در سال 172 ه نزیل بغداد، کذاب و ناکس است...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «م»

468- مأمون بن احمد سلمی هروی، دجال و حدیث ساز بوده مطالب نادرستو فضیحت آوری روایت کرده است «1» 469- مبارک بن فاخر ابو الکرم الدباس از بزرگان ائمه لغت و ادب که در سال 500 ه وفات کرده و...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ه»

646- هارون بن حبیب بلخی، کذاب است «1» 647- هارون بن حیان رقی، حدیث می‌ساخته است» 648- هارون بن زیاد، کسی است که بر ثقات حدیث می‌ساخته است «3» 649- هارون بن محمد ابو الطیب، کذاب است «4» 650- هبة...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ن»

630- نافع بن هرمز ابو هرمز جمال، کذاب و حدیث ساز است «5». 631- نصر بن باب ابو سهل خراسانی، نزیل بغداد، که گفته شده در سال 193 ه فوت کرده، کذاب و خبیث و دشمن خدا است. احمد و...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ک» – «ل»

حرف کاف 461- کادح بن رحمة، کذاب است «6» 462- کثیر بن زید اسلمی، که شافعی گفته است: او رکنی در کذب بوده است و ابن حبان گفته است: از برای او از پدرش از جدش نسخه ساخته شده‌ای است...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ف» – «ق»

حرف فاء 447- فضل بن احمد لؤلؤی که ابو الشیخ گفته است: او از اسماعیل بن عمر و احادیث زیادی را می‌ساخته و حدیث می‌کرده است و لذا ابو اسحاق و ابو احمد و مشایخ ما اتفاق بر ترک حدیثش...