اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ابن الاثیر

جهل خلیفه به معنای کلمه «أبّ»

ندانستن خلیفه دوم معنای « أبّ » را از انس بن مالک گوید: که عمر بالای منبر قرائت کرد : « فأنبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهة و أبّا »...

دروغ های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه – انکار حدیث «یا علی، لا یحبک إلا مؤمن و لا یبغضک إلا منافق»

21- گوید: حدیث پیامبر خدا (ص) درباره علی: هذا فاروق امّتی یفرق بین اهل الحقّ و الباطل و گفتار عبد اللّه بن عمر: ما در عهد پیامبر (ص) منافقان را جز از راه دشمنی با علی نمیشناختیم، حدیث شناسان تردیدی...