اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

ابن خزیمه

نقل حدیث برائت از دوازده تن از صحابی پیامبر(ص)

1- امیر المومنین علی علیه السلام رضی الله عنه از طریق زید بن یثیع گوید: چون ده آیه از برائت بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نازل شد ابو بکر را طلبید تا آنها را بر مردم مکه بخواند...

حدیث سوره برائت و راویان آن

و این: چنین بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ابو بکر را فرستاد برای مکه که آیاتی از اوّل سوره برائت را برای مردم مکه بخواند، پس جبرئیل از نزد خدای عزیز آمد و گفت: هرگز اداء...

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ع» – «غ»

حرف عین 281- عاصم بن سلیمان ابو شعیب تمیمی بصری، کذاب و متروک الحدیث و حدیث ساز است «6». 282- عاصم بن طلحه، که ازدی گفته است: او مجهول و کذاب است «7». 283- عامر بن ابی عامر، کذاب و...

نظر عمر درباره روزه ماه رجب

از خرشه بن حر گوید: عمر بن خطاب را دیدم می زد دستهای مردم را در روزه گرفتن در ماه رجب تا آنکه می گذاردند آنرا در طعام و می گفت: رجب و چه رجبی، ماه رجب ماهی بود که...