اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

ابن سکره العباسی

قصیده شافیه

« شافیه » نام قصیده معروف ابو فراس حارث بن ابى العلاء سعید بن حمدان می باشد . این قصیده از قصائد جاویدانى است که کلیه ماخذ همه آن، یا بخشى از آن را نقل کرده، یا اشاره اى بدان...