اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ابو اسحاق ثعلبی

ما گواهی می دهیم که محمد(ص) پیامبر نبوده و اسلام باطل است

خلیفه دوم و عده ای از علماء یهود وقتیکه عمر بن خطاب… متولی امر خلافت شد عده ای از علماء یهود آمدند نزد او و گفتند : ای عمر تو و رفیقت بعد از محمد صلی الله علیه و آله ولی...