اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

افقه من عمر

بی انصافی در انکار علم علی علیه السلام

بی انصافی در انکار علم علی علیه السلام و اثبات اعلمیت عمر! علامه امینی می گوید : مادامی که زنده باشی روزگار به تو شگفتی نشان دهد !! متحیرم که چه بگویم : درباره روشنفکری که خود را فقیهی از...

هر کسی از عمر فقیه تر است

هر کسی از عمر فقیه تر است”کل احد افقه من عمر “علی علیه السلام وارد بر عمر شد و دید که زن آبستنی را می کِشند که سنگسار کنند . پس فرمود : کار این زن چیست ؟ زن گفت...

همه مردم از عمر داناترند

همه مردم از عمر داناترند ” کل الناس افقه من عمر “ از مسروق بن اجدع گوید: عمر بن خطاب بر منبر رسول خداصلی الله علیه و آله بالا رفت سپس گفت : ای مردم چه اندازه زیاد می کنید...

هر کسی فقیه تر از عمر است، حتی پیرزن ها

42 «کل افقه من عمر حتی العجایز» هر کسی فقیه تر از عمر است حتی پیرزن ها وقتی عمر بن خطاب از شام برگشت بمدینه تنها حرکت میکرد تا بشناسد اخبار مردم را پس عبور کرد به پیره زنی در...