اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

امل الامل

شرح حال «ناشی صغیر»

ابو الحسن یا ابو الحسین علی بن عبد اللّه بن وصیف، ناشی صغیر (نوپرداز کوچک) بغدادی است از «باب طاق» که در مصر نشیمن گزیده، معروف به «حلاء» است: چون پدرش حلیه شمشیر می‌ساخته، و به «ناشی» شهرت یافته چون...

اشعار حافظ برسی حلی در مدح اهل بیت(ع)

و هم اوست که امیرالمؤمنین علیه السلام را می‌ستاید و می‌گوید: خرد فروغ است و تو مایه‌اش هستی رازی است و تو آغازش همه آفریدگان که فراهم آیند همه بنده‌اند و تو سرورشان تو آن سرپرست هستی که برجستگی‌ها و برتری‌های او...

شرح حال شیخ بهائی

شیخ محمّد پسر حسین عبد الصمد حارثى عاملى جبعى، شیخ الاسلام، بهاء الملة و الدین، استاد استادان و مجتهدین، از شخصیتهاى بس نامدارى است که شهرتش عالمگیر است. و تبحر او در علوم و دانشها و موقعیت استوارى که در...

شرح حال شیخ کفعمی

شیخ تقى الدین ابراهیم پسر شیخ زین الدین على پسر شیخ بدر الدین حسن و او پسر شیخ محمّد و او پسر شیخ صالح و او پسر شیخ اسمعیل حارثى همدانى خارفى عاملى کفعمى لویزى جبعى است. این شاعر، یکى...

شرح حال ملا محمد طاهر

ملا محمّد طاهر، پسر محمّد حسین شیرازى، که به نجفى و قمى هم معروف است یکى از شاعران برجسته‌اى است که در انواع دانشها دست داشت، و شخصیتى است که از مشایخ روایت محسوب می‌شود، و از کسانى است که...

شرح حال سید على خان مشعشعى

سید على خان مشعشعى حویزى پسر سید خلف پسر سید عبد المطلب، و اوپسر حیدر پسر محسن پسر محمّد که به مهدى ملقب بود، و او پسر فلاح پسر محمّد پسر احمد پسر على پسر احمد پسر رضا پسر ابراهیم...

شرح حال شیخ محمد حریرى

شیخ محمّد پسر احمد حرفوشى حریرى شامى عاملى، شخصیتى بزرگوار که بر همه رجال علم و ادب زمان خود سبقت داشته و از اساطین فضیلت بشمار می‌رفته. کسى بمقام بلند علمى نرسیده، مگر آنکه در آستانش نشسته باشد. و هر صاحب...

تألیفات شیخ حر عاملی

اینک کتابهاى او، ذیلا یاد می‌شود: 1- دیوان اشعار، که به بیست هزار بیت در مدح پیامبر و امامان بزرگوار علیهم السّلام بالغ می‌گردد. 2- کشف التعمیه فى حکم التسمیه در حکم چگونگى نام بردن امام منتظر- عجل اللّه تعالى...