اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ام جمیل

اجتهاد خلیفه دوم درباره زنای مغیره

رای خلیفه دوم در شلاق زدن به مغیره از عبد الرحمن بن ابی بکر نقل شده : که ابابکرة و زیاد و نافع و شبل بن معبد در غرفه ای بودند . و مغیره در پائین خانه بود پس باد وزیده و...