اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

بهشت

سوره سجده (32)

آیه 11 : بگو ملک الموت جان شما را می‌گیرد، ملک الموتی که از جانب خداوند بر شما مأموریت دارد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۷۵[divider] آیه 16 : پروردگارشان را از روی بیم...

سوره توبه (9)

آیه 12 : با پیشوایان کفر بجنگید، زیرا با ایشان پیمان بسته نمی‌شود مگر دست باز کشند (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۱۵)[divider] آیه 13 و 14 : آیا از آنها می‌هراسید، اگر مؤمن باشید...

سوره هود (11)

آیه 12 : و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می‌شود ترک گویی (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۵۸)[divider] آیه 13 : پس بیاورید ده سوره مانند آن (الغدیر فی الکتاب...

سوره حج (22)

آیه 11 : و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل‏] می‌پرستد (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۶)[divider] آیه 14 : خدا کسانی را که ایمان آوردند...

سوره شعرا (26)

آیه 90 : و بهشت به نیکوکاران نزدیک گردد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱۳[divider] آیه 91 : و جهنم به گمراهان نمودار شود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ،...

سوره دخان (44)

آیه 8 : خدایی جز خدای یگانه نیست، اوست که زنده می‌کند و می‌میراند. او پروردگار شما و پدران پیشین شما است الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ‏11 ، ص: ۱۷۵[divider] آیه 10 : روزی که آسمان...

سوره فتح (48)

آیه 10 : و هر کس پیمان شکنی کند به زیان خود اقدام نموده. الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۳۷۹[divider] آیه 15 : می‌خواهند سخن خدا را برتابند الغدیر فی الکتاب و السنه و...

سوره حدید (57)

آیه 15 : پس در روز محشر از شما فدیه گرفته نمیشود -یعنی هیچ اقدامی که جبران استحقاق عذاب را بکند از شما پذیرفته نیست و همچنین از سایر کفار- جایگاه شما آتش است و آتش اولی است به شما...

سوره طلاق (65)

آیه 1 : ای پیامبر هر گاه طلاق دادید زنها را پس طلاق بدهید ایشانرا برای عدّه ایشان الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۱۶ هر که پا از حدود و مقررات الهی بیرون نهد...

سوره معارج (70)

آیه 1 : پرسنده‌ای از عذاب واقع ‏شونده‌ای پرسید الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۴۷۰[divider] آیه 15 : و هرگز و با هیچ بها از آن نرهند، که آتش دوزخ بر آنان دامن می‌کشد الغدیر...

سوره مدثر (74)

آیه 1 : ای کشیده ردای شب بر سر الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۴۲[divider] آیه 27 : و چه می‌دانی دوزخ چیست الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص:...

سوره مائده (5)

آیه 2 : و البتّه نباید کینه‌توزی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۴۴۴[divider] آیه 3 : امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت را...