اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

ترس

سوره زمر (39)

آیه 7 : اگر ناسپاسی کنید خداوند از شما بی‌ نیاز خواهد بود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۵۰۸[divider] آیه 9 : آیا کسی که سراسر شب را به دعا و نماز و سجده...

سوره یس (36)

آیه 11 : تنها کسانی که از خدایشان در نهان می‌ ترسند می‌ترسانی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۲[divider] آیه 50 : نه می‌ توانند سفارش و توصیه‌ ای بکار برند و نه می...

سوره سجده (32)

آیه 11 : بگو ملک الموت جان شما را می‌گیرد، ملک الموتی که از جانب خداوند بر شما مأموریت دارد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۱۷۵[divider] آیه 16 : پروردگارشان را از روی بیم...

سوره فاطر (35)

آیه 18 : بار گناه هیچکس را بر دوش دیگری ننهند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۲ تنها کسانیکه از خدایشان در نهان می‌ترسند می‌ترسانی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸...

سوره توبه (9)

آیه 12 : با پیشوایان کفر بجنگید، زیرا با ایشان پیمان بسته نمی‌شود مگر دست باز کشند (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۱۵)[divider] آیه 13 و 14 : آیا از آنها می‌هراسید، اگر مؤمن باشید...

سوره نحل (16)

آیه 5 و 6 : و چهار پایان را آفرید، برای شما در آن است گرما و سودها، و از آن می‌خورید و برای شما در آن، زیبائی است هنگامی که از چراگاه آیند و به چراگاه روند. (الغدیر فی...

سوره قصص (28)

آیه 25 : مترس که از گروه ستمگران نجات یافتی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۳۳[divider] آیه 29 : پس چون مدّت و قرارداد موسی با شعیب بسر رسید و با اهلش به راه...

سوره انبیاء (21)

آیه 26 و 27 : بندگان عزیز خدایند که در سخن بر او پیشی نمی‌جویند و به فرمانش عمل می‌کنند (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۳ ص ۲۱۹)[divider] آیه 49 : کسانیکه از خدایشان در نهان می‌ترسند...

سوره شعرا (26)

آیه 90 : و بهشت به نیکوکاران نزدیک گردد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱۳[divider] آیه 91 : و جهنم به گمراهان نمودار شود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ،...

سوره مؤمنون (23)

آیه 1 و 2 و 3 و 4 : راستی که رستگار شدند مسلمانان، همانان که در نمازشان فروتنی می‌نمایند و همانان که از کارهای بیهوده روی گردانند و همانان که (دستور) زکات را به کار می‌بندند. (الغدیر فی الکتاب...

سوره ق (50)

آیه 5 : بلکه اینان حقیقت را پس از اینکه نزدشان آمد تکذیب کرده و امر بر آنان مشتبه شده است الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۲۶[divider] آیه 18 : هر سخنی که از...

سوره حدید (57)

آیه 15 : پس در روز محشر از شما فدیه گرفته نمیشود -یعنی هیچ اقدامی که جبران استحقاق عذاب را بکند از شما پذیرفته نیست و همچنین از سایر کفار- جایگاه شما آتش است و آتش اولی است به شما...