اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

تفسیر کشاف

جهل خلیفه دوم به مفاد کلمات

نادانی خلیفه دوم به مفاد کلمات 1- عمر بن خطاب از مردی پرسید تو چطوری؟ گفت: از مردمی هستم که فتنه را دوست دارد و حق را مکروه و بر چیز ندیده گواهی می دهد . پس دستور داد که...

همه مردم از عمر داناترند

همه مردم از عمر داناترند ” کل الناس افقه من عمر “ از مسروق بن اجدع گوید: عمر بن خطاب بر منبر رسول خداصلی الله علیه و آله بالا رفت سپس گفت : ای مردم چه اندازه زیاد می کنید...