اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

تنویر الحالک

روز عید چه می خوانند؟!

از عبید الله نقل شده که گفت: روز عیدی عمر بیرون رفت و فرستاد پیش ابی واقد لیثی که پیامبر صلی الله علیه وآله چه می خواند در مثل چنین روزی، پس گفت: سوره ق، و اقترب. امینی (رحمه الله)...