اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

جزا

سوره غافر (40)

آیه 5 : و با حرفهای پوچ و بی اساس به مجادله برخاستند تا به وسیله آن حق را از بین ببرند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۱۴[divider] آیه 11 : پروردگارا، دو بار...

سوره فاطر (35)

آیه 18 : بار گناه هیچکس را بر دوش دیگری ننهند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۲ تنها کسانیکه از خدایشان در نهان می‌ترسند می‌ترسانی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸...

سوره طه (20)

آیه 1 و 2 : طه. قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی، (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۹ ص ۳۱۸)[divider] آیه 6 : او راست آنچه در آسمان‏ها و زمین و در میان...

سوره جاثیه (45)

آیه 7 : وای بر هر مفتری گنهکار الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۰۷[divider] آیه 8 : که آیات خدا را چون بر او خوانده شود می‌شنود آنگاه مثل کسی که نشنیده است، مصرّانه...

«مطرف» علیه کسی دعا کرد و او مرد

  ” غیلان بن جریر بصری ” روایت کرده است: ” مردی به مطرف بن عبدالله حافظ متوفی 95 دروغ بست. مطرف گفت: خدایا چنانچه دروغ می گوید، او را بمیران. آنگاه او افتاد و مرد “. ” امینی ”...

حدیث «عشره مبشره»

37- احمد حنبل در «مسند» روایتی ثبت کرده است از عبد الرحمن بن حمید، از پدرش، از عبد الرحمن بن عوف که پیامبر (ص) فرمود: «ابو بکر در بهشت است و عمر در بهشت و علی در بهشت و عثمان...