اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

حسن بن علی بن عیسی ازدی معانی

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ح»

150- حارث بن عبد الرحمن بن سعد مثنی دمشقی، غلام مروان بن حکم، یا غلام ابی الجلال کذاب است «4». 151- حامد بن آدم مروزی، کذاب است و از کسانی است که مشهور به وضع حدیث است «5». 152- حباب...