اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

حضین ابی ساسان رقاشی

اجتهاد خلیفه دوم درباره حد شراب

رأی خلیفه دوم در حد شراب از انس بن مالک گوید: که پیامبر صلی الله علیه و آله را آوردند مردی را که شراب خورده بود پس او را شلاق زد به دو شاخه خرما حدود چهل مرتبه . گوید: و...