logo-samandehi

آرشیو تگ: حقارت

جنایت‌ها و توهین‌های زیاد بن سمیه به اهل بیت(ع)

طبرى از طریق عمر بن شبّه نقل می‌کند: «زیاد که سمرة بن جندب را جانشین خود در بصره کرده بود، در گذشت و سمره هشت ماه بر بصره حکومت کرد. عمر می‌گوید: جعفر ضبعى به من گفت که معاویه، سمره را پس از زیاد شش ماه در بصره مستقر کرد، آنگاه ... متن کامل »

702

فضیلت تراشى براى معاویه

فضیلت تراشی برای معاویه پسر ابو سفیان فکر می کردیم در باره معاویه، احتیاجی نیست سخن را به شرح و بسط بکشانیم چون مسلمانان او را کاملا می شناسند و به روحیه پلیدش پی برده و از تبهکاری ها و جنایات سهمگینش با خبرند و از رذائل بیحد و حسابش ... متن کامل »

306

فضیلت تراشی برای معاویه

فضیلت تراشی برای معاویه پسر ابو سفیان فکر می کردیم در باره معاویه، احتیاجی نیست سخن را به شرح و بسط بکشانیم چون مسلمانان او را کاملا می شناسند و به روحیه پلیدش پی برده و از تبهکاری ها و جنایات سهمگینش با خبرند و از رذائل بیحد و حسابش ... متن کامل »

448

معاویه اسیری است که از بند اسارت آزاد شده

57- در نطق سعید بن قیس چنین آمده است: «به خدائی که بینای بندگان است سوگند که اگر فرمانده ما حبشی یی می بود وجود هفتاد مجاهد بدری بر ایمان کفایت مینمود، حال آنکه رئیس و فرماندهمان پسر عموی پیامبرمان است بدری یی راستین «3» که از کودکی نماز خوانده ... متن کامل »

332

رفتن به بالا