اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

ذکر

سوره طه (20)

آیه 1 و 2 : طه. قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی، (الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۹ ص ۳۱۸)[divider] آیه 6 : او راست آنچه در آسمان‏ها و زمین و در میان...

سوره شعرا (26)

آیه 90 : و بهشت به نیکوکاران نزدیک گردد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱۳[divider] آیه 91 : و جهنم به گمراهان نمودار شود الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ،...

سوره قمر (54)

آیه 3 : دروغ شمردند و از هوس‏هاشان پیروی کردند و هر کاری سرانجام در جائی آرامش و استواری خواهد یافت الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۹۸[divider] آیه 13 : و او را بر...

سوره حدید (57)

آیه 15 : پس در روز محشر از شما فدیه گرفته نمیشود -یعنی هیچ اقدامی که جبران استحقاق عذاب را بکند از شما پذیرفته نیست و همچنین از سایر کفار- جایگاه شما آتش است و آتش اولی است به شما...

سوره مجادله (58)

آیه 2 : اینان سخنی، بر خلاف و از روی باطل بر زبان میرانند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۶۹[divider] آیه 18 : و می‌پندارند که متکی به چیزی هستند و با اساس، هان!...

سوره جمعه (62)

آیه 4 : این فضل خدائی است که به هر که خواهد عطا فرماید. الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۲۵۶[divider] آیه 9 : هر گاه اعلان و اذان نماز روز جمعه شد پس کوشش...

سوره اعلی (87)

آیه 14 : رستگار شد کسی که زکوه داد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۴۲[divider] آیه 15 : و نام پروردگار بر زبان آورد و نماز گزارد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب،...