اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

رجال کشی

سخن علما درباره قصیده «میمیه هاشمیات» کمیت

من لقلب متیم مستهام                 غیر ما صبوة و لا احلام‏ دل سرگشته و حیرت زده را چیزی جز عشق و آرزو نیست. «صاعد» غلام کمیت گفته است: با کمیت به خدمت ابی...