اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

رفع القلم

قضاوت خلیفه دوم درباره زنی دیوانه که زنا داده است

قضاوت خلیفه دوم درباره زن دیوانه ای که زنا داده است از ابن عباس روایت شده که گفت: زن دیوانه ای را آوردند پیش عمر که زنا داده بود پس درباره آن با چند نفر مشورت کرد و دستور سنگسار...