اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

سری بن عاصم ابو عاصم همدانی

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «س» – «ش»

حرف سین 236- سالم بن عبد الاعلی، حدیث ساز بوده است «4». 237- سری بن عاصم ابو عاصم همدانی، کذاب و حدیث ساز و حدیث دزد بوده که روایات بی سند را، با سند می‌کرده است و احتجاج با آن...