اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

سعید بن زید

راویان حدیث غدیر از میان صحابه | حرف «س»

46- ابو اسحق سعد بن ابى وقاص (درگذشت او در یکى از سالهاى 54 ر 55 ر 56 ر 58 ذکر شده) و حافظ نسائى در خصایص خود ص 3 به اسنادش از مهاجر بن مسمار ابن سلمه از عایشه...

حدیث «عشره مبشره»

37- احمد حنبل در «مسند» روایتی ثبت کرده است از عبد الرحمن بن حمید، از پدرش، از عبد الرحمن بن عوف که پیامبر (ص) فرمود: «ابو بکر در بهشت است و عمر در بهشت و علی در بهشت و عثمان...