اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

سوار

سخاوت‌مندترین مردم چه کسی است؟!

هیثم بن عدى گوید: در کنار خانه خدا سه نفر در این باره که کریم‏ترین مردم در این زمان کیست با یکدیگر صحبت کرده و هر یک شخصى را معرفى می کرد یکى از آنان گفت: عبد اللّه بن جعفر...

علم و حلم معاویه

بخاری در تاریخ خود (جلد 4 قسم 2 ص 180 ) از ” اسحق بن یزید ” از ” محمد بن مبارک صوری ” از ” صدقه بن خالد ” از ” وحشی بن حرب ابن وحشی ” و او...

شجره لعنت شده در قرآن و خلیفه

40 شجره‏ ى لعنت شده در قرآن و خلیفه مهر خلیفه به زادگان نیاکانش – همان خاندان امیه که در قرآن به عنوان شجره ی لعنت شده از ایشان یاد شده- در دل او سرشته شده و برتر شناختن ایشان...