اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

شعب الایمان

جهل خلیفه به معنای کلمه «أبّ»

ندانستن خلیفه دوم معنای « أبّ » را از انس بن مالک گوید: که عمر بالای منبر قرائت کرد : « فأنبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهة و أبّا »...

شبگردی و تجسس خلیفه دوم

حکایت تجسس و شبگردی خلیفه دوم 1/ از عمر بن خطاب نقل شده که او شبی شبگردی می کرد . پس به خانه ای گذشت و صدائی از آن شنید . مشکوک شد و از دیواربالا رفت پس مردی را...