اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

شلاق

سوره نور (24)

آیه 2 : زن و مرد زناکار به هر کدام بایستی صد تازیانه بزنید الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۸۰[divider] آیه 4 : کسانی که زنان عفیفه و پاکدامن را نسبت ناروا میدهند و...

خطبه عایشه در بصره

در خطبه‌ ای که عایشه در بصره ایراد کرد چنین آمده است: «ای مردم! بخدا قسم گناه عثمان به آنجا نرسیده بود که خونش مباح باشد، او قطعا مظلومانه کشته شده ما برای شما از تازیانه و عصا خوردن ناراحت...

نظر خلیفه درباره روزه گرفتن در تمامی ایام سال

از ابی عمر شیبانی نقل شده که گفت: عمر بن خطاب … را خبر دادند به مردی که هر روز روزه میگیرد پس عمر شروع کرد به زدن او با شلاق مخصوصش و میگفت: بخور ای دهری ای دهری. «1»...

اساتید قیس بن سعد و کسانى که از او روایت کرده‏‌اند

به طوری که در کتاب الاصابة و تهذیب التهذیب آمده است: سرور و فرمانرواى قبیله خزرج (قیس) از رسول خدا (ص) و مولاى متقیان امیر المؤمنین على (ع) و از پدرش سعد روایت نموده است. از جمله روایات او از...

اوصاف ولید در آیات و روایات

 ولید کسی است که به زبان وحی آشکار تبهکار خوانده شده، زناکار بوده و بزهکار وهمیشه مست و دائم الخمر که دستورهای دین را با پرده دری هایش لگدکوب کرده و جلوی چشم همه با تازیانه هائی که خورده پرده...

هر کس ابوبکر و عمر را سب کند، باید کشته شود

از انس به طور مرفوع آمده است: هر کس بر خدا دروغ ببندد باید کشته شود و توبه داده نمی شود، و هرکس مرا سب کند باید کشته شود، و توبه داده نمی شود، و هر کس ابوبکر را سب...

مژده خلافت به ابوبکر، عمر و عثمان

مهمترین موضوعى که دست‏هاى هوى و هوس با آن بازى کرده و احساسات گمراه کننده آن را بازیچه قرار داده، موضوع «خلافت» در سنت و حدیث است که عامه در آن باره به نام خدا و امین وحى و پیامبر...

پیامبر(ص) در بهشت به عروسی عثمان می رود

از عباس آمده که گفته است: رسول خدا را در خواب دیدم که روی اسب ابلقی سوار بود نزدیکش رفتم و روی سرش عمامه ای از نور و در پایش نعلین سبز که بندش از لولو تر بود قرار داشت...

بشارت بهشت و خلافت به خلفا

احادیث ساختگى در مورد خلافت مهمترین موضوعى که دست‏هاى هوى و هوس با آن بازى کرده و احساسات گمراه کننده آن را بازیچه قرار داده، موضوع «خلافت» در سنت و حدیث است که عامه در آن باره به نام خدا...

جنایت تاریخ درباره ابوذر

چه بسیار است تبهکاری تاریخ بر خداوندان برتری ها و ارجمندی ها که توده، هم از تاریخ زندگی شان بهره برداری ها می کنند و هم از خوی های بزرگوارانه شان و هم از نشانه های سرافرازی هاشان و هم...

اجتهاد خلیفه دوم در اعمال مجازات حد به یک کنیز

اجتهاد خلیفه دوم در حد کنیز از یحى بن حاطب نقل شده گوید: حاطب از دنیا رفت پس آزاد کرد برده گانی که نماز خوانده و روزه گرفته بودند و براى او کنیزى بود اهل نوبه زنگبار که نماز خوانده...

مسأله جانشینى پیامبر(ص) از نظر اهل سنت

جانشینى پیامبر نزد توده سنیان. آرى جانشینی اى که این گروه می گویند، همه آن چه را یاد کردیم نمی خواهد زیرا به پندار ایشان جانشین پیامبر هر کسى است که بر مردم چیرگى یافته دست دزد را ببرد و...