اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

شیفته

حارث بن عبدالله همدانی

از راویانى است که مؤلفان چهار «صحیح» از صحاح ششگانه اهل سنت روایاتش را به عنوان روایات صحیح و راست آورده‌اند. «ابن معین» میگوید: او ثقه و مورد اطمینان است. «ابن ابى داود» میگوید: برجسته‌ترین فقیه بود، و نیکو کردارترین...

عملکردهای منفی عثمان و نکوهش از طرف همسرش

ابن اثیر جزرى تو می بینى که ابن اثیر در کتاب خود کامل- ناقص- در یاد کردن و ندیده گرفتن گزارش‏ها پیرو طبرى است چنان که در همه ى مواردى از تاریخ که با او اتفاق عقیده دارد همین شیوه...

ده نفری که بهشتی هستند

37- احمد حنبل در «مسند» روایتی ثبت کرده است از عبد الرحمن بن حمید، از پدرش، از عبد الرحمن بن عوف که پیامبر (ص) فرمود: «ابو بکر در بهشت است و عمر در بهشت و علی در بهشت و عثمان...

حدیث «عشره مبشره»

37- احمد حنبل در «مسند» روایتی ثبت کرده است از عبد الرحمن بن حمید، از پدرش، از عبد الرحمن بن عوف که پیامبر (ص) فرمود: «ابو بکر در بهشت است و عمر در بهشت و علی در بهشت و عثمان...