اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

عبد اللّه بن حکیم ابو بکر داهری

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ع» – «غ»

حرف عین 281- عاصم بن سلیمان ابو شعیب تمیمی بصری، کذاب و متروک الحدیث و حدیث ساز است «6». 282- عاصم بن طلحه، که ازدی گفته است: او مجهول و کذاب است «7». 283- عامر بن ابی عامر، کذاب و...