اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

عمار

مظهر ابوجهل و فرعون

ابو نوح حمیری کلاعی، در روز صفین به اتفاق ذوالکلاع نزد عمرو بن عاص آمدند. در آن موقع عمرو پیش معاویه بود، و مردم هم دور آنها جمع شده بودند و عبدالله بن عمر، مردم را تحریص به جنگ می...

تسلط قیس بن سعد بن عباده بر فنون نظامی و جنگی

محققان و کاوشگران در کتب تاریخ در هیچ نوشته‌اى که نام قیس در آن ثبت شده بر خورد نمی‌کنند مگر اینکه در لابلاى آن نوشته‌ها فرازهائى شامل ستایش و تمجید فراوان از او بچشمشان می‌خورد که نسبت بمراتب شخصیت و...

به شیخین اقتدا کنید

به طور مرفوع آمده است: به کسانی که بعد از من هستند، یعنی ابو بکر و عمر اقتدا کنید. ابن درویش حوت، در اسنی المطالب صفحه 48 گفته است: این حدیث از ناحیه ابو حاتم نادرست است. و بزاز همانند...

نقد کتاب «انصاف عثمان» نوشته محمد جاد المولی

کتاب « انصاف عثمان » ، نوشته محمد جاد المولى و بی انصافی هایش این کتاب از سراب فریبنده تر است و اثرى از انصاف در آن نیست. زنجیره اى از روایات تاریخى ساختگى و دستبرد خورده را بهم بسته...

آیا معاویه آیات مباهله و تطهیر و دیگر فضائل حضرت علی(ع) را نشنیده بود؟!

«معاویه به سعد بن ابى وقاص گفت: چرا به ابو تراب فحش نمی دهى؟ گفت:چون سه سخن از پیامبر (ص) در حق او شنیده ام هرگز به او بد نخواهم گفت، سه سخنى که اگر یکى از آنها متعلق به...

بهانه های واهی پسر خلیفه

بهانه دیگر پسر عمر پسر عمر، بهانه دیگرى هم آورده است. ابو نعیم از طریق نافع از پسر عمر چنین روایتى ثبت کرده است: «مردى پیش او آمده گفت: تو پسر عمرى و مصاحب رسول خدا (ص). چه باعث شد...

پسر هند جگرخوار با امیرالمؤمنین(ع) مى‏ جنگد

پسر هنده جگر خوار با امیر المؤمنین على (ع) می جنگد در این زمینه، از هر چه چشم بپوشیم این را نمیتوانیم ندیده بگیریم که مولا امیر المؤمنین مسلمان خدا پرستى است که آزار رساندن به او و جنگیدن با...

نمونه هایی کمیاب از میزان آگاهی خلیفه از احکام تیمم

آثار کمیاب در دانش عمر (1) عقیده خلیفه درباره کسی که آب ندارد امام مسلم در صحیح خود در باب تیمّم بچهار طریق از عبد الرحمن بن انبزى نقل کرده که مردى آمد نزد عمر: پس گفت من جنب شدم...

نسخه ای جدید از حدیث برادری(حدیث مؤاخاة)

از زید بن ابی اوفی چنین نقل شده است که “به مسجد رسول خدا (ص) در آمدم- یا به عبارتی: در حالی که در مسجد مدینه بودیم رسول خدا (ص) در رسید- و بنا کرد به گفتن که فلانی کجاست؟...

همه کسانی که در قتل عثمان شرکت کردند، دیوانه شدند

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان 43/ ابن عساکر از یزید بن ابی حبیب روایتی ثبت کرده و سیوطی هم در تاریخ الخلفا آورده است ، می گوید “: چنین به اطلاعم رسیده که همه کاروانی که به...

پیامبر اکرم(ص) چه دعایی در حق عثمان می کرد؟!

23- ابن کثیر در تاریخش به هنگام ردیف کردن فضائل عثمان روایتى آورده است از اسماعیل بن عبد الملک از عبد اللّه بن ابى ملیکه از عائشه. می گوید: «هرگز ندیده ام رسول خدا (ص) دستهاى خویش را بحدى بالا...

اعتراض هشام بن ولید به عثمان

سخن هشام بن ولید برادر خالد بن ولید پیشتر دیدیم وقتی عثمان، عمار یاسر را زد تا بیهوش افتاد همین هشام بن ولید مخزومی به او گفت: ای عثمان! به علی (ع) چون از او و قبیله اش ترسیدی هیچ...