اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۵ اسفند ۱۴۰۲

قبر پیامبر

اجازه خلیفه دوم از عایشه برای دفن شدن در حریم پیامبر(ص)

اجازه گرفتن خلیفه دوم از عایشه برای دفن شدن در حریم پیامبر صلی الله علیه و آله از عمرو بن میمون نقل شده که گفت: عمر بن خطاب به پسرش عبد الله گفت برو نزد عایشه ام المومنین و بگو...