اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

قبیله

فضل، دانش و حدیث قیس بن سعد

به راستی خطابه ها، سخنرانیها، گفتاری که از قیس به یادگار مانده و در مجموعه های شرح حال بزرگان به تفصیل ثبت و ضبط شده هر یک گواه صادقی است بر احاطه او به معارف الهیه و گامهای بلندی که...

نقش طلحه و زبیر در قتل عثمان

رابطه طلحه و زبیر با عثمان 1- مولای متقیان درباره این دو میفرماید: «بخدا هیچ کار ناروائی برای من نیافته و از آن نهی نکرده اند، و نه در رابطه خویش با من انصاف داده اند. حقی را مطالبه مینمایند...

معاویه ادعای کاری را دارد که حق او نیست.

56- عبد اللّه بن بدیل، در اثنای جنگ صفین در نطقی می گوید: «معاویه داعیه کاری را دارد که حق او نیست و بر سر حکومت با شایستگان و صاحبان حقیقی آن و کسانی که همطراز و شبیه شان نیست...

بخشی از جنایات معاویه در جنگ صفین

بخشی از پرونده تبهکاری و گناه ورزی پسر هنده جگرخوار 1 – چون نعیم بن صهیب بن العلیه (از سپاه علی (ع) در صفین) کشته شد پسر عمویش نعیم بن حارث بن العلیه پیش معاویه رفت- و او با معاویه...

این آیه درباره ابوبکر و عمر نازل شد!!

– واحدی در ” اسباب النزول ” روایتی ثبت کرده است از عبد الرحمن بن حمدان عدل از احمد بن جعفر بن مالک از عبد الله بن احمد بن حنبل از محمد بن سلیمان بن خالد فحام از علی بن هاشم...