اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

لایلاف قریش

اجتهاد خلیفه دوم برای از بین بردن آثار پیامبر(ص)

رای خلیفه دوم در آثار پیامبراناز معرور نقل شده گوید: ما با عمر بن خطاب بیرون رفتیم در حجی که او نمود گوید: پس در نماز صبح برای ما خواند: سوره « الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل »...