اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

مرة بن شرجیل

جهل خلیفه دوم نسبت به معنای «کلاله»

خلیفه دوم و کلاله 1/ از معدان بن ابی طلحه یعمری گوید : که عمر بن خطاب روز جمعه ای خطبه خواند و از پیامبر صلی الله علیه و آله یاد کرد وابوبکر هم یاد نمود پس گفت: پس از...