اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

مرگ

سوره غافر (40)

آیه 5 : و با حرفهای پوچ و بی اساس به مجادله برخاستند تا به وسیله آن حق را از بین ببرند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۱۴[divider] آیه 11 : پروردگارا، دو بار...

سوره فاطر (35)

آیه 18 : بار گناه هیچکس را بر دوش دیگری ننهند الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۲ تنها کسانیکه از خدایشان در نهان می‌ترسند می‌ترسانی الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸...

سوره دخان (44)

آیه 8 : خدایی جز خدای یگانه نیست، اوست که زنده می‌کند و می‌میراند. او پروردگار شما و پدران پیشین شما است الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ‏11 ، ص: ۱۷۵[divider] آیه 10 : روزی که آسمان...

سوره منافقون (63)

آیه 6 : یکسان است برای ایشان، چه بر ایشان آمرزش بخواهی و چه نخواهی خداوند ایشان را هرگز نمی‌آمرزد الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۲[divider] آیه 10 : پیش از آن که کسی...

سوره نساء (4)

آیه 10 : آنان که اموال یتیمان را به بیداد می‌خورند، تنها آتش در شکم خود کرده‌اند. الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۳[divider] آیه 11 : و بهره هر مردی معادل بهره دو زن...

سوره بقره (2)

آیه 1 : الم الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۷۴[divider] آیه 24 : و هیزمش ار تن مردم است و از سنگ الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]...

سوره جاثیه (45)

آیه 7 : وای بر هر مفتری گنهکار الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۰۷[divider] آیه 8 : که آیات خدا را چون بر او خوانده شود می‌شنود آنگاه مثل کسی که نشنیده است، مصرّانه...

اشعار افوه حمانی

ابو الفرج در مقاتل الطالبیین ص 420 این شعر حمّانی که در آن یحیی را رثا گفته است نقل میکند: اگر یحیی به مرگ طبیعی از دنیا رفت او جز با بزرگواری و شخصیت بدرود زندگی نگفته است. او از...

شرح حال ملک صالح

1- ابن اثیر، در تاریخ الکامل 11/103 گوید: در این سال (556) ماه مبارک رمضان، ملک صالح، وزیر عاضد علوی صاحب مصر مقتول شد. انگیزه قتل این بود که با استبداد کامل حکومت می‌کرد، در امر و نهی، و خرج...

توصیه به زیارت قبور در احادیث

در سنت صحیح و مورد اتفاق، دستور زیارت قبور و ترغیب به آن وارد شده و تمام بزرگان مذاهب اسلامى به طور اتفاق بر طبق آن فتوى داده و گفته‌اند که آن مستحب است، بلکه بعضى از ظاهریه چنانکه بسیارى...

شرح حال عز الدین عاملی

عز الدین شیخ حسین پسر عبد الصمد شمس الدین محمّد و او پسر زین الدین على و او پسر بدر الدین حسن و او پسر صالح بن اسمعیل حارثى همدانى عاملى جبعى است. این شاعر از روزگار حضرت على علیه...

رفتار سید حمیری با غیر شیعه

سید، براى مخالفان خاندان پاک پیغمبر (ص) احترام و ارزشى قائل نبود و آنان را در همه جا، به سختى انکار می‌کرد و با زبان تندش با تمام توان و نیرو آنها را می‌راند. و وى را در این باره...