اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

مزرعه

سخاوت‌مندترین مردم چه کسی است؟!

هیثم بن عدى گوید: در کنار خانه خدا سه نفر در این باره که کریم‏ترین مردم در این زمان کیست با یکدیگر صحبت کرده و هر یک شخصى را معرفى می کرد یکى از آنان گفت: عبد اللّه بن جعفر...

پیامبر(ص) به عثمان مژده بهشت داد

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان 21/ ابو نعیم روایتی در ” حلیه الاولیاء ” ثبت کرده است از طریق حامد بن آدم مروزی از عبد الله بن مبارک از سفیان از عثمان بن غیاث بصری از ابی...

دارایى های ابوبکر

 [نگاهی در دارائی ابو بکر] آری این اندازه ما را می رسد که نگاهی بیفکنیم به دارائی ای که به بوبکر بخشیده (!) و آن گاه با دادن آن به برانگیخته خدا- با دست وی- پیامبر و کیش ما و...

نظر عمرو بن عاص درباره عثمان

سخن عمرو بن عاصی معلوم الحال طبری مینویسد”: عمرو بن عاصی از طرف عثمان استاندار مصر بود. بعد او را از تصدی امور مالیاتی و مالی بر کنارکرده به امامت نماز جماعت گماشت و عبد الله بن سعد را متصدی...

نقش طلحه در قتل عثمان

نظریه طلحه: عضو شورای شش نفره، و یکی از ده نفری که- میگویند- مژده بهشت یافته اند 1- مولای متقیان وضع طلحه را در برابر عثمان با طرح سه فرض ممکن، مشخص کرده است: «بخدا فقط باین سبب شتابان به...

تبعید امیرالمؤمنین(ع) توسط عثمان

تبعید امیرالمومنین علی بن ابیطالب در بحث از آنچه در ایام خلافت عثمان میان او و امیرالمومنین علی (ع) اتفاق افتاده اگر باختصار برگزاریم شاید عواطف جماعتی را جریحه دار سازد و عاقبت خوشی نداشته باشد. گرچه تاریخ جز اندکی...

بررسی روایات جعلی و ساختگی درباره قتل عثمان

تاملی تحقیقی در روایات مجعول و ساختگی این روایات دروغین و بی اساس را در برابر و بر ضد تاریخ درست و مورد اتفاقی ساخته اند که با صدها روایت متین، مستحکم و پیوسته گشته است.  اینها با روایات تاریخی...

ادعای برادری عثمان با علی علیه السلام

طبری مینویسد”: هنگامی که عثمان به محاصره درآمد علی (ع) در خیبر بود (در مزرعه اش). چون به مدینه باز آمد عثمان او را خواست، کسی که ماجرا را نقل کرده میگوید چون علی (ع) روانه خانه عثمان شد با...