اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

نظر إلیها بصدر عینه

ضرب‌المثل‌ها | حرف «ن»

1- نَدْمانَی جَذیمة ما همانند ندیمان جذیمه، در قسمتی از روزگار چنان با هم زیست می‌کردیم که درباره ما گفته می‌شد که هرگز از هم جدا نخواهیم شد، ولی هنگامی که از هم جدا شدیم گویا که با مالک هرگز...