اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

هارون بن زیاد

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ه»

646- هارون بن حبیب بلخی، کذاب است «1» 647- هارون بن حیان رقی، حدیث می‌ساخته است» 648- هارون بن زیاد، کسی است که بر ثقات حدیث می‌ساخته است «3» 649- هارون بن محمد ابو الطیب، کذاب است «4» 650- هبة...