logo-samandehi

آرشیو تگ: هم نشین

دوست‌دار خلفا، حساب‌رسی در قیامت ندارد

” سعید بن مسیب ” نقل کرده “: هر کس ابوبکر و عمر و عثمان و علی را دوست بدارد و گواهی دهد که اینان در بهشت معاشر یکدیگرند و بر معاویه رحم کند، به راستی که جای آن دارد که خدا از او در قیامت حساب نکشد (” تاریخ ... متن کامل »

363

بهانه های واهی پسر خلیفه

بهانه دیگر پسر عمر پسر عمر، بهانه دیگرى هم آورده است. ابو نعیم از طریق نافع از پسر عمر چنین روایتى ثبت کرده است: «مردى پیش او آمده گفت: تو پسر عمرى و مصاحب رسول خدا (ص). چه باعث شد که از این کار (یعنى شرکت در جهاد داخلى) خوددارى ... متن کامل »

497

رفتن به بالا