اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مرداد ۱۴۰۳

و لا تزر وازره

اجتهاد خلیفه دوم درباره گریه برای اموات

اجتهاد خلیفه دوم در گریستن به میت از ابن عباس گوید:  وقتی زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:  اورا ملحق نمائید به پیشین نیکوکار ما عثمان...