اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

کثیر بن سلیم بن هاشم ایلی

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ک» – «ل»

حرف کاف 461- کادح بن رحمة، کذاب است «6» 462- کثیر بن زید اسلمی، که شافعی گفته است: او رکنی در کذب بوده است و ابن حبان گفته است: از برای او از پدرش از جدش نسخه ساخته شده‌ای است...